Educatius Group Logo
Home » O nas » Globalny wpływ

Nasza misja wykracza daleko poza salę lekcyjną

Jako część Grupy Educatius wierzymy w transformacyjną moc edukacji, a jako organizacja dążymy do wywarcia pozytywnego i długotrwałego wpływu na świat. Dostosowaliśmy nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju do celów Organizacji Narodów Zjednoczonych i z dumą prezentujemy szeroką gamę wpływowych inicjatyw na całym świecie. Obejmuje to nasze zaangażowanie w zapewnienie równego dostępu do edukacji za pośrednictwem Fundacji Aiducatius, wspieranie odporności wśród naszych uczniów i wzmacnianie społeczności lokalnych za pośrednictwem naszego Funduszu Wpływu Społeczności.

Równowaga

Nasze wymiany

Naszym celem jest równoważenie wpływu międzynarodowych podróży studentów na środowisko i uwzględnianie zrównoważonego rozwoju w naszych praktykach biznesowych. Wykraczając poza nasze wsparcie na rzecz odpowiedzialnego sadzenia drzew przez firmę Aiducatius, zobowiązaliśmy się do dalszego inwestowania w globalne projekty działań klimatycznych. Począwszy od 2023 r. Educatius będzie częściowo kompensował emisję dwutlenku węgla powstającą w wyniku podróży lotniczych studentów, na podstawie obliczeń dokonanych przez niezależną organizację. Opracowaliśmy Plan Działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w celu pomiaru emisji, opracowania strategii redukcji i łagodzenia za pomocą kredytów węglowych oraz wspierania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

“As an organization that specializes in cultural exchange and inspires to help bring the world together, I strongly believe that we have a commitment to ensure that we are also contributing directly as a business, and as such we are working to continuously improve our sustainability, impact, and social responsibility efforts. Educatius has recently launched several positive initiatives which will have a true impact and we will continue our work to ensure we are doing our piece for the wider world and environment.”

Pete Jackson, Chief Operating Officer, Educatius Group
Reciliense-Comfort-640x480-1

Resilience

Well-being among high school students

Rok po roku Educatius przyjmuje tysiące studentów z zagranicy z ponad 50 krajów. Globalna Inicjatywa na rzecz Global Youth Resilience to nasza misja polegająca na wsparciu wśród uczniów szkół średnich rozpoczynających podróże zagraniczne, torując drogę do rozwoju osobistego!

Aiducatius

Dobro wraca

Choć dla niektórych studia za granicą mogą być spełnieniem marzeń, nie wszyscy studenci mają taką szansę. Poznaj Aiducatius, naszą siostrzaną organizację wspierającą szkoły w Afryce i Ameryce Łacińskiej w ulepszaniu ich programów i poprawie dostępu uczniów do edukacji. Aiducatius zapewnia także niezbędne rzeczy, takie jak mundurki, posiłki, sadzi drzewa i kopie studnie. Ta praktyczna pomoc zapewnia zrównoważoną edukację, z której korzystają nie tylko uczniowie, ale także ich rodziny i społeczności. Każdy międzynarodowy student Educatius przyczynia się do tych pozytywnych zmian.

Dowiedz się więcej
Tree planting

Growing sustainable impact

Mając świadomość negatywnych konsekwencji podróży lotniczych, których wymaga międzynarodowa wymiana studentów, od 2009 roku wspieramy projekty sadzenia i ochrony drzew w Tanzanii. Tylko w 2022 roku zasadziliśmy łącznie 12 350 drzew w szkołach i ośrodkach zdrowia w Tanzanii, z czego skorzystało ponad 60 000 uczniów młodzież. Grupa Educatius miała zaszczyt znaleźć się w gronie finalistów konkursu WYSTC Global Youth Travel Awards 2023 za wybitny wkład w realizację celów rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dowiedz się więcej

Odblokowanie horyzontów

Community Impact Fund

Uczniowe zagraniczni uczestniczący w wymianie otwierają swoje horyzonty i poszerzają perspektywę, łącząc mądrość swojej rodzimej kultury i celu wymiany. W marcu 2024 r. obecni studenci Educatius z całego świata będą mogli ubiegać się o grant w wysokości 5000 dolarów na rzecz funduszu Community Impact Fund 2024. Wzmocnienie społeczności domowej, zainspirowanej ich globalnym doświadczeniem.

Campus-walk-Northern-Academy-NY

Educatius global impact news

Wizja zrównoważonego rozwoju

W Educatius doceniamy znaczenie zrównoważonego rozwoju i angażujemy się w uwzględnianie go w naszych działaniach biznesowych.

Dowiedz się więcej

Metodologia obliczania emisji dwutlenku węgla

Droga do zrozumienia naszego wpływu na środowisko zaczyna się od obliczenia naszych emisji, dlatego zaczęliśmy od lotów studenckich do programów Educatius.

Dowiedz się więcej