Educatius Group Logo

Zrównoważony wpływ dzięki Aiducatius

Z radością informujemy, że Educatius nie tylko spełnił, ale przekroczył w tym roku swoje roczne zobowiązanie w zakresie zrównoważonego rozwoju w Tanzanii. To osiągnięcie jest świadectwem niesamowitych wysiłków naszej społeczności Educatius.

Od 2009 roku niezłomnie wspieramy Aiducatius, nasz oddział charytatywny, którego celem jest wspieranie zrównoważonych społeczności poprzez dostęp do edukacji i inicjatywy sadzenia drzew. Nasz typowy roczny wkład w Tanzanii, wynoszący 12 000 nowych drzew, prawie podwoi się w 2023 r., wraz z posadzeniem dodatkowych 10 042 rodzimych drzew owocowych i cyprysów. Te nowe drzewa obejmą ponad 8 hektarów ziemi, to mniej więcej wielkość 20stu boisk do futbolowych! Drzewa zostaną posadzone podczas nadchodzącej pory deszczowej, zapewniając im najlepsze szanse na rozwój.

Poza sadzeniem drzew: holistyczne podejście

Nasz wpływ poprzez Aiducatius wykracza poza zwykłe sadzenie drzew na tanzańskiej ziemi. Naszą filozofią jest wspieranie prężnych społeczności we współpracy z lokalnymi liderami. Osiągamy to poprzez różne projekty, w tym szkolenie lokalnych rodzin w zakresie budowy oszczędnych pieców, aby oszczędzać pieniądze i chronić drzewa, sadzenie drzew owocowych w szkołach i społecznościach, zakładanie uli pszczół oraz wspieranie zarządzania wcześniej zasadzonymi lasami.

Finaliści konkursu WYSTC Global Youth Travel Awards 2023

Tylko w 2022 r. dzięki naszym zaangażowaniom w projekty Aiducatius w zakresie zrównoważonego sadzenia drzew i ochrony lasów skorzystało 60 000 młodych ludzi mieszkających w okolicy. Jest to zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, które podkreślają znaczenie rozwiązania problemu ubóstwa, poprawy zdrowia i edukacji, zmniejszenia nierówności, pobudzenia wzrostu gospodarczego, przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ochrony oceanów i lasów. Mieliśmy zaszczyt znaleźć się w gronie finalistów konkursu WYSTC Global Youth Travel Awards 2023 za wybitny wkład w cele UNSDG.

Bardziej zrównoważony świat, jedno drzewo na raz

W Educatius jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że działania Aiducatius są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, szczególnie tymi związanymi z wysokiej jakości edukacją, zrównoważonymi miastami i społecznościami, działaniami klimatycznymi oraz partnerstwami na rzecz celów. Sukces tych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju jest świadectwem wspólnych wysiłków naszych uczniów, rodzin goszczących, agentów i szkół zaangażowanych w program Educatius.

Nasi uczniowie, rodziny goszczące i szkoły nie tylko zyskują dostęp do wyjątkowych międzynarodowych doświadczeń edukacyjnych, ale także mogą być dumni, że wnoszą istotny wkład w tworzenie lepszego i bardziej zrównoważonego świata.