Educatius Group Logo
9 marca, 2023
Geometria

Koncepcje geometryczne będą badane z perspektywy algebraicznej, koncentrując się na trójkątach, czworobokach, okręgach i innych.

Read More
Algebra I i Algebra II

Pogłębiaj zrozumienie podstawowych operacji na liczbach całkowitych, ułamkach zwykłych, ułamkach dziesiętnych, proporcjach i procentach.

Read More
Wstęp do analizy matematycznej

Poznaj zaawansowane modele matematyczne, w tym funkcje wykładnicze, logarytmiczne, wymierne i odcinkowe.

Read More