Educatius Group Logo

Geometria

Koncepcje geometryczne będą badane z perspektywy algebraicznej, koncentrując się na trójkątach, czworobokach, okręgach i innych.