Educatius Group Logo

Algebra I i Algebra II

Pogłębiaj zrozumienie podstawowych operacji na liczbach całkowitych, ułamkach zwykłych, ułamkach dziesiętnych, proporcjach i procentach.