Educatius Group Logo
9 marca, 2023
Hiszpański I i Hiszpański II

Od podstawowej konwersacji po gramatykę i słownictwo, rozwijaj swój hiszpański, aby używać go w życiu codziennym jako dodatek do wypowiedzi...

Read More
Niemiecki I lub Niemiecki II

Wykorzystaj tematy interpersonalne i kulturowe, aby poprawić swoje rozumienie języka niemieckiego oraz niemiecki w mowie i piśmie.

Read More
Angielski I lub Angielski II

Popraw swoje umiejętności rozumienia języka angielskiego, czytając interesującą literaturę napisaną z różnych perspektyw kulturowych.

Read More