Educatius Group Logo

Hiszpański I i Hiszpański II

Od podstawowej konwersacji po gramatykę i słownictwo, rozwijaj swój hiszpański, aby używać go w życiu codziennym jako dodatek do wypowiedzi pisemnej i ustnej.