Educatius Group Logo

Niemiecki I lub Niemiecki II

Wykorzystaj tematy interpersonalne i kulturowe, aby poprawić swoje rozumienie języka niemieckiego oraz niemiecki w mowie i piśmie.