Educatius Group Logo
9 marca, 2023
Zasady kształtowania kondycji fizycznej

Poznaj piramidę aktywności fizycznej i zaplanuj programy z zakresu sprawności fizycznej dla siebie i innych na całe życie.

Read More
Współczesna historia Stanów Zjednoczonych

Poznaj chronologiczną historię Stanów Zjednoczonych od XX wieku do czasów współczesnych.

Read More
Ludy i kultury świata

Dowiedz się więcej o ludziach, z którymi dzielisz tę planetę, poznając różnorodne społeczeństwa.

Read More
Fotografia

Wykorzystaj te zajęcia jako platformę do nauki wizualnych zasad fotografii artystycznej i zastosowania ich w praktyce.

Read More
Socjologia i Psychologia

Zbadaj osobiste doświadczenia, aby zrozumieć wewnętrzne siły wpływające na zachowania jednostek i społeczeństw.

Read More
Rząd i gospodarka

Zbadaj podstawowe zasady funkcjonowania i cele rządu, a także metody rządzenia na różnych poziomach.

Read More