Educatius Group Logo

Zasady kształtowania kondycji fizycznej

Poznaj piramidę aktywności fizycznej i zaplanuj programy z zakresu sprawności fizycznej dla siebie i innych na całe życie.