Educatius Group Logo

Rząd i gospodarka

Zbadaj podstawowe zasady funkcjonowania i cele rządu, a także metody rządzenia na różnych poziomach.