Educatius Group Logo
9 marca, 2023
Chemia

Zbuduj solidne podstawy wiedzy z zakresu chemii poprzez wykłady, prace laboratoryjne i zaangażowane rozwiązywanie problemów.

Read More
Podstawy fizyki

Zmierz się ze złożonością ruchu i ruchu przyspieszonego, sił, energii, fal, światła i optyki, obwodów i hydrauliki.

Read More
Biologia morska

Naucz się podstaw oceanografii fizycznej, chemicznej i geologicznej, a także taksonomii, ewolucji i ekologii morskiej flory i fauny.

Read More
Biologia

Odkryj mikrobiologię, aby dowiedzieć się, jak komórki działają, wykorzystują energię, komunikują się, rozmnażają i rozwijają, aby utrzymać życie.

Read More