Educatius Group Logo

Podstawy fizyki

Zmierz się ze złożonością ruchu i ruchu przyspieszonego, sił, energii, fal, światła i optyki, obwodów i hydrauliki.