Educatius Group Logo
Home » Liceum online » Pojedyncze kursy

Przegląd zajęć

Nauki humanistyczne

Nauki humanistyczne zajmują się historią i rozwojem myśli i kultury człowieka. Skupiają się na literaturze, historii, filozofii, sztuce i filmie.

Click to view
Rząd i gospodarka

Zbadaj podstawowe zasady funkcjonowania i cele rządu, a także metody rządzenia na różnych poziomach.

Socjologia i Psychologia

Zbadaj osobiste doświadczenia, aby zrozumieć wewnętrzne siły wpływające na zachowania jednostek i społeczeństw.

Fotografia

Wykorzystaj te zajęcia jako platformę do nauki wizualnych zasad fotografii artystycznej i zastosowania ich w praktyce.

Ludy i kultury świata

Dowiedz się więcej o ludziach, z którymi dzielisz tę planetę, poznając różnorodne społeczeństwa.

Współczesna historia Stanów Zjednoczonych

Poznaj chronologiczną historię Stanów Zjednoczonych od XX wieku do czasów współczesnych.

Zasady kształtowania kondycji fizycznej

Poznaj piramidę aktywności fizycznej i zaplanuj programy z zakresu sprawności fizycznej dla siebie i innych na całe życie.

Języki obce

Te kursy językowe online poprawią Twoją znajomość języka i pomogą lepiej rozumieć i komunikować się w języku angielskim, niemieckim lub hiszpańskim.

Click to view
Angielski I lub Angielski II

Popraw swoje umiejętności rozumienia języka angielskiego, czytając interesującą literaturę napisaną z różnych perspektyw kulturowych.

Niemiecki I lub Niemiecki II

Wykorzystaj tematy interpersonalne i kulturowe, aby poprawić swoje rozumienie języka niemieckiego oraz niemiecki w mowie i piśmie.

Hiszpański I i Hiszpański II

Od podstawowej konwersacji po gramatykę i słownictwo, rozwijaj swój hiszpański, aby używać go w życiu codziennym jako dodatek do wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Matematyka

Zmierz się z kluczowymi pojęciami matematycznymi i odkryj sposoby rozwiązywania złożonych problemów dzięki tym zajęciom matematycznym.

Click to view
Wstęp do analizy matematycznej

Poznaj zaawansowane modele matematyczne, w tym funkcje wykładnicze, logarytmiczne, wymierne i odcinkowe.

Algebra I i Algebra II

Pogłębiaj zrozumienie podstawowych operacji na liczbach całkowitych, ułamkach zwykłych, ułamkach dziesiętnych, proporcjach i procentach.

Geometria

Koncepcje geometryczne będą badane z perspektywy algebraicznej, koncentrując się na trójkątach, czworobokach, okręgach i innych.

Nauki przyrodnicze

Poznaj złożoność różnych dyscyplin naukowych na tych zajęciach i naucz się rozwiązywać intrygujące problemy, zadając właściwe pytania.

Click to view
Podstawy fizyki

Zmierz się ze złożonością ruchu i ruchu przyspieszonego, sił, energii, fal, światła i optyki, obwodów i hydrauliki.

Biologia

Odkryj mikrobiologię, aby dowiedzieć się, jak komórki działają, wykorzystują energię, komunikują się, rozmnażają i rozwijają, aby utrzymać życie.

Chemia

Zbuduj solidne podstawy wiedzy z zakresu chemii poprzez wykłady, prace laboratoryjne i zaangażowane rozwiązywanie problemów.

Biologia morska

Naucz się podstaw oceanografii fizycznej, chemicznej i geologicznej, a także taksonomii, ewolucji i ekologii morskiej flory i fauny.

Proces realizacji pojedynczego kursu

1.

Wybierz swój kurs
Znajdź kurs, który pomoże Ci osiągnąć Twoje cele akademickie i zarejestruj się.

2.

Aplikuj przez Internet
Wyślij nam swoją aplikację. Żadna dokumentacja szkolna nie jest wymagana.

3.

Korzystaj z nauki
Gdy zostaniesz przyjęty, uzyskasz dostęp do naszej spersonalizowanej platformy edukacyjnej.

4.

Ukończ swój kurs
Zakończ kurs i zacznij planować kolejny krok w swojej karierze akademickiej.

Sign up now