Educatius Group Logo

Educatius ogłasza konkurs dotyczący funduszu społecznego, którego celem jest wzmocnienie pozycji młodzieży na całym świecie

Aby wykazać transformacyjną moc edukacji międzynarodowej, Educatius ogłosił uruchomienie konkursu na fundusz Community Impact Fund, rzucając wyzwanie młodym umysłom, aby inspirowały się globalnie i działały lokalnie. Konkurs ten jest otwartym zaproszeniem skierowanym do uczniów i absolwentów szkół średnich uczestniczących w wymianie międzynarodowej w ramach Educatius, aby wykorzystali swoją wyjątkową edukację transgraniczną i zaproponowali innowacyjne projekty, które mogą wymiernie zmienić ich społeczności.

Wizja zmian

Konkurs Funduszu Oddziaływania Społecznego Educatius to nie kolejny konkurs; to platforma do działania. Zachęca młodych uczestników, aby marzyli o wielkich marzeniach i składali propozycje, które mogą przynieść pozytywne zmiany – inspirowane doświadczeniami z międzynarodowej wymiany szkół średnich. Niezależnie od tego, czy chodzi o rewitalizację lokalnego parku, rozpoczęcie programu edukacyjnego dla bezbronnych dzieci, czy też zainicjowanie społecznej inicjatywy recyklingu – celem jest rozpalenie iskry, która oświetli drogę innym do naśladowania, zamieniając marzenia o lepszym świecie w wykonalne plany. 

Jakie zmiany?

Od 1 do 31 marca 2024 r. Educatius wzywa swoich studentów i absolwentów do przesyłania swoich propozycji online, aby wygrać grant w wysokości 5000 USD. W konkursie poszukiwane są pomysły, które nie tylko czerpią inspirację z licealnych doświadczeń uczestników za granicą, ale także przedstawiają plan wykorzystania grantu do osiągnięcia sukcesu. Międzynarodowy panel sędziów dokona przeglądu zgłoszeń i wybierze trzech finalistów, którzy wezmą udział w internetowym obozie przygotowawczym Global Skills Prep Camp. Ostatecznie zostanie wybrany jeden zwycięzca, który otrzyma grant i opiekę mentorską, aktywizując siłę młodzieży i edukacji międzynarodowej we wspieraniu wpływu na społeczność.

Poza środowiskiem akademickim: kształtowanie obywateli świata

Misja Educatius wykracza daleko poza klasę. Celem tej organizacji jest wychowywanie obywateli świata przygotowanych do bezpośredniego stawienia czoła światowym wyzwaniom. Uczestnicy zagranicznych programów szkół średnich Educatius zyskują globalną perspektywę, przewagę akademicką, możliwości wymiany kulturalnej i doświadczenia związane z rozwojem osobistym, które wspólnie przygotowują ich do bycia twórcami zmian jutra.

Dołącz do ruchu społecznego

Educatius wzywa młodych wizjonerów do ubiegania się o udział w konkursie Community Impact Fund. To szansa nie tylko na wywarcie wpływu, ale także na wyruszenie w podróż prowadzącą do osobistej i społecznej transformacji. Świat czeka na świeże pomysły i pełne pasji działanie – a zaczyna się od naszej młodości.

Więcej informacji na temat składania wniosków można znaleźć na oficjalnej stronie konkursu Educatius. Powiedz „tak” wywieraniu pozytywnego wpływu!