Educatius Group Logo
Home » Brand Promoters Program Terms and Conditions

Podsumowanie

Nasze Warunki i zasady określają, w jaki sposób Grupa Educatius wykorzystuje zdjęcia i filmy, które przesyłasz na naszej platformie. Zgadzając się na te warunki, pozwalasz nam wyświetlać i udostępniać Twoje treści w celach promocyjnych. Zachowujesz prawo własności do swoich zdjęć i filmów, a my zapewniamy ochronę Twoich danych zgodnie z przepisami RODO. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

 1. Warunki i zasady
 2. Definicje
 3. Akceptacja Warunków
 4. Uprawnienia
 5. Rekrutacja
 6. Przesyłanie Treści
 7. Prawa jednostki
 8. Wykorzystanie Treści
 9. Oświadczenia i gwarancjeI
 10. Odszkodowanie
 11. Zmiany Warunków
 12. Kontakt z nami
 13. Całość porozumienia

1. Warunki i zasady

Niniejsze Warunki i zasady (“Warunki”) regulują korzystanie z naszych usług oraz przesyłanie zdjęć i materiałów wideo (“Treści”) za pośrednictwem naszej platformy obsługiwanej przez Grupę Educatius (“Educatius Group”, “my”, “nas” lub “nasze”). Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie tych Warunków. Przeczytaj je uważnie przed kontynuowaniem.

2. Definicje

“My”, “nas” lub “nasze” odnosi się do Grupy Educatius, operatora tej platformy.
“Ty” lub “Twoje” odnosi się do osoby korzystającej z naszych usług i przesyłającej Treści.

3. Akceptacja Warunków

Korzystając z naszych usług i przesyłając Treści, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać tych Warunków oraz naszej Polityki prywatności.

4. Uprawnienia

Uczestnicy muszą być byłymi lub obecnymi uczniami wymiany związanymi z Educatius.
Uczestnicy muszą być pełnoletni w swoich krajach lub mieć zgodę rodziców na uczestnictwo.
Educatius zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego uczestnika, który naruszy te Warunki lub dopuści się oszustwa.

5. Rekrutacja

Uczestnicy muszą zgłosić się do Programu poprzez wyznaczony proces aplikacyjny.
Educatius zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odrzucenia każdej aplikacji według własnego uznania.

6. Przesyłanie Treści

Możesz przesyłać Treści, w tym zdjęcia i filmy, na naszą platformę. Przesyłając Treści, udzielasz nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie, reprodukcję, dystrybucję i wyświetlanie Treści w związku z naszymi usługami. Oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz wszelkie niezbędne prawa do udzielenia nam tej licencji i że Treści nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

7. Prawa jednostki

Zachowujesz wszelkie prawa do swoich danych osobowych i Treści zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe i Treści zgodnie z naszą Polityką prywatności i wymogami RODO.

8. Wykorzystanie Treści

Możemy wykorzystywać przesłane Treści do różnych celów, w tym do marketingu, promocji i reklamy naszych usług. Nie będziemy wykorzystywać Twoich Treści do żadnych innych celów bez Twojej uprzedniej zgody.

9. Oświadczenia i gwarancje

By submitting Content, you represent and warrant that:

 • Przesyłając Treści, oświadczasz i gwarantujesz, że:
 • Jesteś właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody i uprawnienia do przesyłania Treści i udzielania praw określonych w niniejszych Warunkach.
 • Treści nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów, regulacji ani praw osób trzecich.
 • Treści są dokładne, prawdziwe i nie wprowadzają w błąd.

10. Odszkodowanie

Zgadzasz się chronić, bronić i zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami wynikającymi z naruszenia niniejszych Warunków lub przesłania Treści.

11. Zmiany Warunków

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub aktualizowania tych Warunków w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany będą obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu na naszej platformie. Dalsze korzystanie z naszych usług po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

12. Kontakt z nami

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt pod adresem DPO@educatius.org. Korzystając z naszych usług i przesyłając Treści, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków oraz naszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek postanowieniem tych Warunków, prosimy o niekorzystanie z naszych usług ani nieprzesyłanie żadnych Treści.

13. Całość porozumienia

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między stronami w odniesieniu do Programu i zastępują wszystkie wcześniejsze i równoczesne umowy i ustalenia, pisemne lub ustne. Uczestnicząc w Programie, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się być związany tymi Warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami, nie możesz uczestniczyć w Programie.